טיולי שטח בכרמל

טיול ברכב שטח - בנהיגה עצמית
טיול שטח ברכב המדריך - ללא נהיגה!!!!